Välkommen till MediRätt!
Låt oss tillsammans värna våra gamla hjältar!
På MediRätt arbetar vi med att hjälpa vårdpersonal och anhöriga att kunna leverera korrekt och kvalitativ vård till patienter.
© MediRätt AB ℅ Ekonet AB | Stockholmsvägen 33 | 181 33 Lidingö | Tel: 08-765 66 33 | Fax: 08-765 66 33
MediRätt arbetar med att hjälpa vårdpersonal och anhöriga att kunna leverera korrekt och kvalitativ vård till patienter.
Vi bryr oss om människor i vården!
På senare tid har många fall av patienter som drabbats av svagheter i läkemedels- hanteringen uppmärksammats. Ca 500 inläggningar varje dag på svenska sjukhus och ca 3000 dödsfall per år anses bero på fel-, under- eller överdoseringar av läkemedel
Medcheck finns i läkarens och sköterskans dator parallellt med eller integrerat i journalsystemet. Webbsidan innehåller en blankett, där patientens namn, personnummer, diagnoser, uppgifter om patientansvarig läkare (PAL), patientansvarig sköterska (PASK) och medicinlista med aktuella ordinerade läkemedel förs in. Fyra separata kvalitetskontroller skall därefter bedömas och signeras.
Genom att Dosell är kopplad till nätet kan i framtiden många sjukdomar kontrolleras via internet av vårdcentralen. Sjukdomar som t.ex. hjärtsvikt, diabetes, njursvikt och demens kan skötas i hemmen under förutsättning att tidiga sviktsymptom/värden kan identifieras. Med internetkoppling via Dosell i hemmet kan hemsjukvården utvecklas till en modern, säker och trygg sjukvård. Omfattande lidande och stora sjukhuskostnader kan sparas med Dosell
 En ”läkemedelsautomat” för hemsjukvård
Eliminerar riskerna vid läkemedelshantering
Har DU 100% koll?
QR-kod Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Se videopresentation av företaget och produkterna!